Siyasal Araştırmalar ve Demokrasi Merkezi, ağırlıklı olarak genç akademisyenler ve sivil toplumdan katılımcıların olduğu bir grup tarafından bir yıllık hazırlık sürecinin sonunda 2019 yılında kurulmuştur. Temel amacı, dünyadaki demokratik gelişmeleri takip ederek Türkiye’nin demokrasi sorunlarını karşılaştırmalı bir perspektiften ele alan araştırma ve çalışmalar yapmaktır. Bu doğrultuda, demokratik siyasal sistemin parçası olan her türlü görüş, ideoloji ve oluşumdan insanların yer alabileceği ve katkı sunabileceği bir bakışa sahiptir. Kısa adıyla Demokrasi Merkezi, Türkiye’nin demokratik gelişimine katkı yapan kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde çalışan, insan haklarını ve fırsat eşitliğini temel alan Ankara merkezli bir düşünce kuruluşudur. Demokratik reform süreçlerini ve demokratikleşme alanındaki politikaları desteklemeyi amaçlamaktadır.

Amaçlarımız:

  1. Dünyadaki demokratik gelişmeleri takip etmek ve bu doğrultuda toplumu bilgilendirmek. 
  2. Bireylerin Türkiye’nin ve dünyanın demokrasi sorunlarını karşılaştırmalı bir biçimde farklı ülke örnekleri üzerinden anlamalarını sağlamaya yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak.
  3. Özgürlüklerin güçlü kurumlarla güvence altına alındığı, adil bir hukuk düzeninin hakim kılındığı bir siyasal toplumun oluşmasına destek olmak. 
  4. Demokrasinin yerel düzeydeki gelişimine destek veren çalışmalar yapmak.
  5. Sivil toplumun siyasal karar alma mekanizmalarına daha aktif ve güçlü şekilde katılmasına katkı yapmak.
  6. Kamuoyunda sivil değerlerin ve demokratik kültürün yaygınlaşmasına katkı yapan etkinlikler düzenlemek.

Ekibimiz:

Cihan Güneş

Ahmet Erkan Koca

Etem Yunus Akbayır

Merih Gökmen

Ergin Akdağ

Serhan Ünal

Mert Akyüz

Sibel Çalışkan

Veysel Dinler