Siyasal Araştırmalar ve Demokrasi Merkezi, ağırlıklı olarak genç akademisyenler ve sivil toplumdan katılımcıların olduğu bir grup tarafından bir yıllık hazırlık sürecinin sonunda 2019 yılında kurulmuştur.

Temel amacı, dünyadaki demokratik gelişmeleri takip ederek Türkiye’nin demokrasi sorunlarını karşılaştırmalı bir perspektiften ele alan araştırma ve çalışmalar yapmaktır. Kısa adıyla Demokrasi Merkezi’nin üç temel dayanağı vardır: Toplumsal katılım, Gençlik ve Kadın. Bu doğrultuda, demokratik siyasal sistemin parçası olan her türlü görüş, ideoloji ve oluşumdan insanların yer alabileceği ve katkı sunabileceği bir bakışa sahiptir. Demokrasi Merkezi, Türkiye’nin demokratik gelişimine katkı yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışan, insan haklarını ve fırsat eşitliğini temel alan Ankara merkezli bir düşünce kuruluşudur. Demokratik reform süreçlerini ve demokratikleşme alanındaki politikaları desteklemeyi amaçlamaktadır.

Misyon

Katılımcı demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, müzakere edilebilirliği ve geleceğin toplum liderlerini yetiştirmeyi hedefler.

Kurucular Kurulu:

Dr. Cihan Güneş

Etem Yunus Akbayır

Merih Gökmen

Ergin Akdağ

Serhan Ünal

Erkan Koca

Veysel Dinler

Sibel Çalışkan