Demokrasi Okulu

“Demokrasi Okulu: Toplumun Her Aşamasında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi” başlıklı proje toplumsal katılımcılığı teşvik eden, demokratik değerlerin yaygınlaşmasını temel edinen bir eğitim programıdır.